[LIFE] 新年想Call月老好姻緣?黃大仙祠道長親身教正確手印兼綁紅繩!

廣告

新年去黃大仙搶頭炷香就聽得多,大家又知唔知其實仲可以參拜祠內嘅月老廟去祈求好姻緣,聽講好靈添㗎~ 坊間流傳唔少拜月老嘅方法,究竟邊個先啱呢?我地今次搵咗黃大仙祠嘅白道長講解整個拜月老嘅程序同埋注意事項比大家知!

步驟(一)

取一條紅繩。

步驟(二)

手掐手印:先用雙手的食指及中指分別夾實紅繩的兩端,再用拇指按實無名指,尾指交叉穿過由拇指及無名指拈成的圓圈,然後扣緊。

步驟(三)

舉起手掩蓋雙眼,走到月老面前想著心中所求的事。

步驟(四)

從自己性別的「佳偶天成」像走向另一個像,輕撫一下銅像的腳步,再把紅繩繫在月老與銅像中間。

👉🏻注意事項!

  1. 緊記,男要走向女,把紅繩繫在女性銅像前,女要走向男,把紅繩繫在男性銅像前。
  2. 紅繩繫得越近男女銅像越好,而非近月老。
  3. 繫完紅繩後可再走到月老前參拜,以表誠意。

拜完月老後,其實仲可以求返枝籤,睇下自己來年嘅運程。

拜神的傳統流傳至今有幾千年歷史,有的人很誠心,有的人則認爲是迷信。信則有,不信則無,相信每個人都有自己所信奉的神明,我們要懂得尊重別人的宗教信仰喔!