[KOREA] 畀返歌謠祭我啊!《無限挑戰》全員下車前,你一定要記住嘅5件事😭

韓娛圈最近嘅大新聞除咗「秀智同李棟旭拍拖」之外,就係「12年長壽綜藝《無限挑戰》全員下車」,作為《無挑》忠粉嘅我聽到呢個消息簡直心都碎(哭)明明剛剛先成功令H.O.T重組,我仲期待緊其他特輯架嘛!今個月尾就會播出最後一集,係《無挑》全員下車前,你一定要記得呢五件事!

親如家人的製作團隊
《無挑》主持人劉在錫、朴明洙、鄭埻夏、哈哈、梁世炯、曹世鎬因為長時間嘅合作,已養成良好的默契和感情,就連一手打造金泰浩《無限挑戰》PD亦都唔例外,幕前幕後都擁有超深厚嘅感情!

不只是個綜藝節目
作為一個綜藝節目,除咗會帶娛樂比觀眾,製作組為了支持冷門嘅體育運動,特別製作連橇、賽艇等運動特輯,主持們仲會用上5個月嘅時間去練習;而且仲會每兩年就舉辦一次大型且免費嘅歌謠祭,仲請過GD、太陽、IU等大勢歌手同台演出添!另外,節目周邊商品所賣出嘅收益,也全數捐給公益單位,對社會貢獻很大。

讓FANS夢想成真
《無挑》出色嘅製作唔單止令NBA當紅球星Stephen Curry主動聯繫製作單位,表示想上節目。經過3年嘅交涉,今年仲成功令解散17年嘅H.O.T重新合體,仲創下13.6%的超高收視率!

成功令國會修改虐童法律
係關心社會議題嘅「國民議會」特輯中,節目單位就孕婦停車法、青年住宅支援法、虐童加重處罰法等條例,特別搵咗韓國五大黨嘅議員,與200名民眾一同討論民生議題。節目結束之後持續監督法案執行,更讓《虐童加重處罰法》成功順利通過。真係諗都無諗過可以從一個綜藝節目更改議會法例!

認識韓國歷史
《無挑》製作組用較輕鬆嘅手法製作了解韓國獨立歷史巨輪內無名人物嘅特輯。通過海外配送,讓韓國人重新認識遺日僑民、被韓國人稱為監獄島的軍艦島(端島)朝鮮人礦奴的歷史、被迫送養美國的韓民孤兒等歷史問題,導致國內產生很大迴響及討論,使得民間重新認識一段漸被遺忘的歷史及政府重新審視教育及協助海外遺民政策。