[LIFE] 細個一定玩過嘅冒險樂園遊戲機!一齊去重拾童真啦👶🏻

細個嘅時候去冒險樂園玩係大型活動嚟,要好乖媽媽先會帶我地去,而且會好比心機玩想贏多啲飛換禮物。雖然而家想去就去,玩啲遊戲亦覺得好簡單,加上啲禮物可能用錢買仲平過換,但係玩嘅過程同嗰種快樂係錢買唔到的,而且用自己努力去換返嚟真係特別有滿足感㗎!

今次編輯就帶大家去想當年,玩返啲經典遊戲(波波池就入唔到啦😅),大家都不妨去輕鬆下,放低煩惱,好好享受遊戲帶比我地嘅刺激同歡樂,重拾童真! (雖然而家咁大個人但玩嗰陣都仲係好緊張同投入!咩煩惱都可以暫時放低😝)

p.s 有無秘技或技巧分享呀?

p.s.s 有個問題到而家都未搵到答案,就係點解要係美國冒險樂園但唔係英國或法國冒險樂園呢?

(啲名唔係官方名嚟㗎!係我自己用嚟形容佢地嘅嘅名咋😝)

跑馬仔機

入完幣揀個號碼,之前電腦就會random揀如果你中咗個號碼之後會出幾多張飛,之後一㩒個波就會飛出去㗎啦!唔中會都送你一張飛~
小秘技:平時入兩個幣就可以揀一個號碼,原來入四個可以揀兩個號碼㗎!如果類推,有無人計到如果揀晒咁多個號碼抵唔抵呀?😝

彈波機

好簡單,入幣一野彈個波出去入洞決定你有幾多飛,但好難中呀!玩咗好多次都中唔到有飛出嘅洞,聽講話彈出去嗰下要用陰力㗎!😌

海盜機

控制支杆方向,再直接入幣就下跌落邊個洞,出飛數量由六張至五十張不等,但有機會唔入任何洞就無飛㗎啦!呢個遊戲最搞笑就係有機會入到一個叫TRY AGAIN嘅洞,就會比返個幣你再玩過。仲有如果分別入晒PIRATE就中JACKPOT!⚓️

拍蟹機

唔洗多講,見蟹就拍,發洩一流,小心雙手!🦀

錨準機

需要金精火眼咁望實粒燈👁 中咗JACK POT位就會有幾多飛㗎啦,不過可能我太廢,玩咗咁多年都未中過,所以我就賴係程式setting出貓唔比我中哈哈!

夾糖機

好易中好易中,基本上入錢就九成夾到,但夾都算實淨,以前閒閒地都夾到以10粒8粒糖㗎!🍬 不過近年佢加咗啲膠波入去阻住大家夾,無以前夾得咁多啦!公仔夾唔到,夾下糖都好,起碼有滿足感呀!

掟跌塊板機

用好多個波波掟跌前面啲板,部機對小朋友嚟講就算幾高,所以需要高度集中同準繩度㗎哈哈!🤓 因為有好多波所以通常都會同朋友一齊玩,中晒會有好多飛㗎!

推銀機

好多姨姨叔叔都好中意玩呢部機過日神,唔好以為推銀機就咁入錢等銀跌,其實佢地好有技巧㗎,真係睇準時機入幣,一推勁跌銀,出勁多飛!細個會拍踢chok部機等啲銀跌,但而家千其唔好拍部機呀,因為一大力搞到部機就會響警報㗎啦!!!!!!!!(但我認我唔聽話有dup咗兩下)😝😏