[LIFE] 識睇一定睇超虐心男二😣 點解佢哋唔可以同女主角喺埋一齊!

好多時睇劇正常都會中意瀟灑有型又靚仔嘅男主角,但其實好多男二角色都好正,佢地默默守護喺女主角旁邊但又得唔到佢個心真係我見猶憐,睇到心都酸埋,仲成日私心好想男二同女主角成為一對㖭呀!編輯我成日覺得自己好奇怪,次次都係中意男二多過男一,唔知有無人同我一樣呢?😝

《繼承者們》- 崔英道(金宇彬)

《我的女孩》- 徐正宇(李準基)

《原來是美男》 - 姜新禹(鄭容和)

《擁抱太陽的月亮》- 陽明君(丁一宇)

《花樣男子》- 尹智厚(金賢重)

 

《想你》- 姜亨俊(俞承豪) 


《請回答1994》- 七封(劉延錫)

《命中注定我愛你》- Dylan(陳楚河)