[BEAUTY] 跟「金秘書」學綁馬尾!1條橡筋綁出2種馬尾Look!

睇完《金秘書為何那樣》之後好想學朴敏英綁出清爽俐落又唔會好似學生哥年代咁老套嘅馬尾,但奈何手殘的我真係handle囂到好多夾好多橡筋仲要繞來繞去嘅造型,睇教學片次次都fail😭 今次手殘編輯會介紹兩種淨係用橡筋就綁到嘅馬尾look,等大家可以喺炎炎夏日都可以靚住口咁綁起把頭髮👱🏻‍♀️

低馬尾

先在耳下綁個鬆鬆的公主頭

再將頭髮分成3

拿起右邊的頭髮由上往下穿過公主頭左側

左邊的頭髮穿過公主頭右側

把髮尾向下拉拉整理好頭髮便完成了!

中高馬尾

先將頭髮分成3

把左右兩邊頭髮分別編成三手辮

把兩條三手辮順方向拉到中間

一次過把三扎頭髮起(想要清爽一點的高馬尾就梳高一點才,不然想隨性一點就可在中間位置起便可)

最後在兩條三手辮尾部的橡筋位用一條比較粗的橡筋起成一個「波波」型

三手辮會令頭髮多點線條,而多一圈就可令馬尾圓一點增添可愛感,這樣便完成了一個在普通馬尾下加些點綴的造型了!

只需橡筋不需用夾,手殘女也可以自己出唔同造型!而且裡炎熱的天氣下在街上想馬上起頭髮都可!