[LIFE] 鬼門又開啦!挑戰強心臟嘅《死神來了》4大經典死法!

農歷7月又嚟啦😖 細個呀媽話啲鬼會喺牆邊捉人入鬼門關搞到成個月都唔敢痴牆瞓,但而家大個仔大個女要練大啲個膽,想挑戰自己的極限不妨試下睇《死神來了》經典場面,全部超級18禁同核突,好多人都因為呢套戲有童年觸影,編輯全程都用手掩住對眼睇(有無人都係又要睇又要掩眼睇),差啲剪到想辭職㖭呀😭

浴缸

太陽燈

電梯

釘槍