[LIFE] 原本是美女!TVB造型後變崩壞嘅香港小姐

化妝set頭就真係可以改變命運,整得靚即刻升格女神,搞衰咗就慘過路人!TVB一班造型師可以話係業界奇材,總可以令一班「美貌與智慧並重」嘅香港小姐外貌崩壞😑

2018年候選香港小姐 陳靜堯

歷年最崩壞嘅港姐應該係佢,本來好地地一個陽光型少女,經TVB梳化之後竟然變咗米雪姐?!其實啲造型師幫班候選佳麗造型之前有冇認真考慮過個造型啱唔啱佢哋嘅年紀?呢個摷到超高嘅「米雪頭」真係可以成為佢一生嘅黑歷史🤦🏻‍♀️

2018年候選香港小姐 蘭倚婷

「嚴重顧問」蘭倚婷係嚟自北方嘅佳麗,睇佢IG明明幾清秀有個靚網紅鼻,但TVB張profile相就變咗樣,好想知點解佢條眼線會飛起咗...

2017年落選香港小姐 金美黎

TVB造型師有種可以令人上妝老十年嘅特別技巧,上年髮型設計行保守路線,個妝都唔係話標奇立異,但就係突顯唔到佳麗最好最靚嘅果一面囉🤷🏻‍♀️

造型相都未係太出事。
但選嗰晚個妝就真係出晒事囉...
明明人地本身係咁靚女🙄

2017年落選香港小姐 邱晴

「嫩版李珊珊」邱晴以17歲之齡成為年紀最細嘅參選港姐,但張造型照顯到佢有成27歲咁,係點做?編輯覺得髮型至少可以頭頂吹返高少少,令佢面型睇落冇咁圓嘛😐

2014年落選香港小姐 吳海昕(原名吳凱欣)

可能係眼妝問題?硬係覺得吳海昕畀TVB造型之後仙氣下降咗一節,眼仔又冇平時咁精靈🤦🏻‍♀️

2012年落選香港小姐 簡淑兒

就咁睇佢參選嗰陣嘅相真係唔會認得佢,個妝感同依家相差實在太遠,以前嘅smoky eyes埋沒咗佢對特色嘅腰果眼。