I Know That Feel 賀爾蒙❤️ 20180916

超強颱風「山竹」來勢洶洶,大家記住要做好防風措施呀!有學者指出用米字型方法痴防風膠紙係最有效㗎!大家要乖乖地留係屋企唔好出街,而且見到流浪動物避雨唔好趕佢地走呀😭