[LOVE] 分手詛咒之一:轉換環境!試試4種方法提升雙方安全感

嚟到九月開學、升U、返新工嘅日子,另一半有個全新生活環境同圈子嘅時候,即係踏入咗情侶分手高峰期。因為新環境存在太多未知,唔單止自己會覺得緊張,另一半亦都會因為自己嘅圈子改變而覺得不安,甚至變得多疑,不停猜疑對方令關系變差導至最後分手嘅雙輸局面。唔想有咁嘅情況發生可以點做?自己同另一半都要識做,提升自身嘅安全感,亦畀最大嘅安全感對方,建立互相信任嘅良好關系自然打風都打唔甩!

轉新環境嘅人可以...

1. 增加新圈子嘅透明度

意思其實係指主動咁向另一半去介紹自己嘅新環境、新認識嘅人,唔係等另一半問先交待。主動咁向另一半報告下新環除咗令人覺得你冇收收埋埋之外,亦會令對方覺得被尊重,因為你理解到亦在意對方不安嘅情緒同感受,先會採取咁樣嘅行動去畀個安心對方嘛~

2. 帶另一半出席新圈子嘅活動

以「另一半」嘅身分出席對象其他圈子嘅活動絕對會女仔覺得自己受重視,係男友認定自己嘅表現之一。除咗可以畀另一半親身去了解你身邊嘅人之外,亦可以喺另一半面前向新圈子公告自己「名花有主」,減少身邊野花出現嘅機會,可以畀到極大嘅認同感同安全感對方!

面對另一半要轉新環境嘅人可以...

3. 提升對另一半嘅信心

無論係兩個人一齊踏入各自嘅新環境定係只有其中一方轉環境都好,老土講句兩個人喺埋一齊就係講個信字,唔信對方咩都係假。愛對方就會想珍惜佢唔會想佢受傷害,要相信另一半都係咁諗,佢同自己都一樣,為咗你會識得避過啲不必要嘅聚會同狂風浪蝶。

4. 增加對自己嘅信心

除咗對另一半有信心之外,對自己有信心亦重要。做個有自信嘅人,相信自己嘅好會令對方唔再需要尋找一個更好嘅人,因為自己經係佢心中嘅「the best」。當有自信嘅時候就唔會因為覺得自己唔夠好而怕對方會搵另一個,大大減少多疑嘅行為,感情自然維繫得美好又健康~