[LIFE] 紋身不只是潮流和愛好,更可以療癒心靈的痛苦。

紋身不只是潮流和愛好,更是一種可以療癒心靈的媒介。紋身師利用墨水和筆觸為人遮蓋身上不喜歡的瑕疵,替他們修補過去的痛苦,化成美麗獨特的印記,更正面積極面對人生。

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

不喜歡的傷痕就遮掉!

捨去以往的自己,忘掉不愉快的回憶,重新出發吧!

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

加點創意,令疤痕變得有趣〜

疤痕其實是種歲月的證明,也沒有必要討厭它的理由,不如加點創意使它更有趣味!

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

胎記變紋身可以少刺幾針!

有傳說指胎記是上輩子情人留下的印記,以便今世相認,用紋身為它打扮也是不錯的做法呢。

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

遮蓋-疤痕-胎記-紋身-治療-治癒-療癒-scar-birthmark-tattoo

Photos from Internet